...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Ceník Laboratoře ACTHERM na rok 2023

Ke stažení : Ceník laboratoře ACTHERM na ro k 2023

 

 

 

 ACTHERM, spol. s r.o. odštěpný závod Chomutov Laboratoř ACTHERM Tovární 5533, 430 01 Chomutov tel.: + 420 605 222 646 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

 I.1.1

Ceník rozborů zajišťovaných laboratoří ACTHERM platný od 1. 1. 2023 p.č.

Druh práce - stanovení

Jednotka

Cena /jednotka/Kč

1

převzetí a evidence vzorku

1 vzorek

17,00

2

skartace - vodný vzorek

1 vzorek

23,00

3

skartace - pevný odpad

1 vzorek

58,00

4

úprava filtrací (2 l)

1 vzorek

58,00

5

příprava vodného výluhu odpadu (1 l)

1 vzorek

115,00

6

pH

1 stanovení

46,00

7

elektrická konduktivita

1 stanovení

46,00

8

KNK

1 stanovení

58,00

9

ZNK

1 stanovení

58,00

10

volný chlor

1 stanovení

40,00

11

rozpuštěné látky při 105 °C

1 stanovení

190,00

12

RAS při 550 °C

1 stanovení

213,00

13

nerozpuštěné látky při 105 °C

1 stanovení

190,00

14

nerozpuštěné látky – ztráta žíháním

1 stanovení

196,00

15

oxidovatelnost CHSK - Cr

1 stanovení

219,00

16

oxidovatelnost CHSK - Mn

1 stanovení

98,00

17

křemičitany

1 stanovení

115,00

18

BSK 5

1 stanovení

270,00

19

BSK 5 bez požadavku stanovení CHSK - Cr

1 stanovení

449,00

20

dusičnany

1 stanovení

184,00

21

dusitany

1 stanovení

121,00

22

sírany

1 stanovení

213,00

23

chloridy

1 stanovení

104,00

24

fluoridy

1 stanovení

115,00

25

ortofosforečnany

1 stanovení

115,00

26

celkový fosfor

1 stanovení

178,00

27

amonné ionty

1 stanovení

173,00

28

extrahovatelné látky - FTIR

1 stanovení

633,00

29

NEL - FTIR

1 stanovení

696,00

 

30

AAS plam. kovy

1 prvek

115,00

31

AAS plam. (Ca, Mg)

1 prvek

155,00

32

Hg

1 vzorek

334,00

33

rozklad vzorku pro stanovení kovů

1 vzorek

144,00

34

rozklad vzorku pro stanovení Hg

1 vzorek

322,00

35

zákal

1 vzorek

104,00

36

barva

1 vzorek

104,00

37

volná HCl

1 vzorek

86,00

38

Fe2+ titrační metoda

1 vzorek

86,00

39

sušina

1 vzorek

155,00

40

chem. stabilizace vzorku

1 vzorek

17,00

41

protokol

1 dopis

58,00

42

odběr vzorků – prostý vzorek – odpadní voda

1 odběr

345,00

43

odběr vzorků – prostý vzorek - odpad

1 odběr

518,00

44

odběr vzorků - automat. vzorkovač 24 hod

24 hodin

1 150,00

45

doprava

1 km

16,00

46

C10 – C40

1 vzorek

1 104,00

47

AOX

1 vzorek

1 173,00

48

DOC

1 vzorek

575,00

49

pitná voda - mikrobiolog. rozbor - úplný

1 vzorek

1 685,00

 Při poptávce jiných analýz Vám vypracujeme cenovou nabídku dle Vašeho požadavku.

Odběr vzorků provádí osoba s kvalifikačním oprávněním (osobním certifikátem) pro odběr vzorků.

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou ceny bez DPH.

Dodací lhůta chemického rozboru je dle dohody max. 1 - 2 týdny.

Zpracovali: Ing. Tomáš Laňka a Marita Wagnerová

Schválil: Karel Mihal, ředitel