...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Odbor ekologie a zkušební laboratoře


 

Zajišťuje činnosti společnosti v oblasti životního prostředí, chemických rozborů v laboratoři  a optimalizace chemického režimu energetického zdroje (teplárny) společnosti. V rámci ekologie řeší problematiku vlivu výrobního procesu na životní prostředí, zejména v oblasti znečišťování ovzduší, vypouštěných odpadních vod a nakládání s odpady. Společnost obdržela integrované povolení pro provoz teplárny a vodního hospodářství odštěpného závodu Chomutov, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, OŽPZ dne 24. 11. 2005.
 
Chemická laboratoř je akreditovaná ČIA jako zkušební laboratoř č. 1403 pro chemické analýzy a vzorkování pitných, povrchových a odpadních vod, odpadů, kalů a jejich vodných výluhů a rozbory tuhých paliv.
 
Ve smyslu § 23 odst. 2 písm. l) energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění společnost ACTHERM, spol. s r.o. informuje účastníky trhu
s elektřinou : V roce 2018 bylo při výrobě elektřiny ze zdroje v teplárně Chomutov emitováno do ovzduší 75 165 t CO₂
   
 
Seznam kapalných odpadů, které mohou být v neutralizační stanici upraveny
Kód odpadu dle Katalogu odpadů
Název odpadu dle Katalogu odpadů
06 01 01*
Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*
Kyselina chlorovodíková
06 01 03*
Kyselina fluorovodíková
06 01 04*
Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05*
Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*
Jiné kyseliny
06 07 04*
Roztoky a kyseliny
10 01 09*
Kyselina sírová
10 11 13*
Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
11 01 05*
kyselé mořící roztoky
11 01 06*
Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 09
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 11*
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
16 03 03*
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 05 06*
Laboratorní chemikálie a jejich směsi,  které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*
Vyřazené anorganické chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 06*
Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07 09*
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 10 01*
Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 03*
Vodné koncentráty obsahující  nebezpečné látky
20 01 14*
Kyseliny
20 01 15*
Zásady
 
 
Seznam kapalných odpadů, které mohou být v neutralizační stanici využity k úpravě
Kód odpadu dle Katalogu odpadů
Název odpadu dle Katalogu odpadů
06 02 01*
Hydroxid vápenatý
06 02 03*
Hydroxid amonný
06 02 04*
Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*
Jiné alkálie
06 09 03*
Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
11 01 07*
Alkalické mořící roztoky

 

Kontakty :

 
ing. Tomáš Laňka – vedoucí odboru ekologie a laboratoře
tel.: 474 616 399, 737 206 954, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
pí. Marita Wagnerová – vedoucí oddělení laboratoře
tel.: 474 616 342 (348) , 605 222 646, fax: 474 642 538, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.