...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Křest nového kotle a investiční akce Ekologizace Teplárny Chomutov

 

Ekologizace chomutovské teplárny přináší snížení emisí oxidů síry o 90 %
a ukazuje sm
ěr ostatním teplárnám v ČR

Chomutov, 8. ledna 2016  Společnost ACTHERM, spol. s r.o. dokončila ojedinělou rekonstrukci spalovacích kotlů v Teplárně na Moráni v Chomutově. Jejich odsíření výrazně snižuje emise SO2 a NOX a tím zlepšuje stav ovzduší na Chomutovska v okolí a je symbolickou tečkou za 10 lety investic ACTHERM v Chomutově.

Zprovoznění rekonstruovaných kotlů zakončuje intenzivní práce na modernizaci
a ekologizaci chomutovské teplárny, do nichž byla v posledním desetiletí investována více než miliarda korun. Samotný projekt odsíření kotlů byl spolufinancován dotací Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu soudržnosti, jeho celkový rozpočet činil 356 milionů Kč.

Unikátní rekonstrukce probíhala za plného provozu teplárny a trvala pouze 14 měsíců od předání staveniště, říká Ing. Jan Nechvátal, ředitel ACTHERM, spol. s r.o. donedávna se mělo za to, že teplárny naší velikosti nelze ekonomicky únosně ekologizovat, ale fortel
a kreativita na
šich technických pracovníků ve spojení s ryze českým know-how
a profesionalitou na
šeho generálního dodavatele tento mýtus boří, dodává Jan Nechvátal.

Rychlé a hlavně efektivní vyřešení projektu odsíření Teplárny Chomutov by nebylo možné bez podpory místní samosprávy a profesionální spolupráce s Ministerstvem životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, kterým bych chtěl tímto poděkovat, komentuje majitel ACTHERM holding a.s. Daniel Zeman

Ukázali jsme, že i technicky náročný, a ryze český projekt, může být dokončen velmi rychle a za velmi rozumné peníze. To je skoro unikátní jev a dokazuje schopnosti a odbornou úroveň naší firmy, říká Tomáš Dunovský, generální ředitel milevské společnosti ZVVZ-Enven Engineering, která byla generálním dodavatelem akce. Tu převzala po podpisu smlouvy v květnu 2014 a v září 2015 už začaly komplexní zkoušky nové technologie. Pro nás to byla velmi zajímavá práce, kterou jsme navrhli, vyprojektovali, postavili a uvedli do provozu. Klíčová technologie odsíření spalin přitom vychází z našeho vlastního know how. To investorovi dává jistotu, že má jednoho, reálného partnera, který za vše zodpovídá
a garantuje očekávaný výsledek, dodal Tomáš Dunovský.

Teplárna dosud využívala nízkosirnaté uhlí, které se však stává nedostatkovým. Nyní může spalovat různé druhy hnědého uhlí včetně sirnatého a přitom splňuje s předstihem nové emisní limity, které jsou od příštího roku v platnosti. Kromě toho rekonstrukce zvýšila účinnost zdroje a regulačního rozsahu především v letních měsících, kdy je nižší potřeba dodávek tepla. Celkově došlo od r. 1989 ke snížení emisí oxidů síry o 97,89%, emisí oxidů dusíku o 91,74% a emisí pevných částic o 98,79 %, zejména vlivem investic ACTHERM po roce 1998.

Další informace o Actherm:                                                                                           Actherm s.r.o. je součástí Actherm holding a.s., Teplárnu Chomutov provozuje od roku 1998. Součástí holdingu jsou společnosti ACTHERM servis, zaměřující se na servis a dodávky energetických zařízení, ACTHERM strojírenství, zaměřené na přesné strojírenství 
a ACTHERM energomontáže, zaměřené na montáže vysokotlakých potrubí. Teplárna Chomutov dodává teplo průmyslovým podnikům a 20 tisícům domácností a společností. Actherm zaměstnávají na Chomutovsku 326 pracovníků.

 

 

 

Další informace o ZVVZ Enven Engineering:

Obchodně inženýrská společnost ZVVZEnven Engineering je největší firmou strojírenského holdingu ZVVZ GROUP. Specializuje se na kompletní dodávky zařízení na odprašování 
a odlučování pevných a plynných emisí a odsíření uhelných zdrojů. Je i dodavatelem vzduchotechnických zařízení pro jaderné elektrárny.

 

Tento den symbolicky završuje desetileté období intenzívních investic společností skupiny ACTHERM v Chomutově do modernizace a predevším ekologizace výrobního zařízení, jejichž objem překročil částku 1 045 000 000 Kč. 

Tyto › finance proinvestované Chomutováky v Chomutově a pro Chomutov přinesly snížení emisí oxidu síry o 90 %, emisí oxidu dusíku o 59 % a emisí pevných částic o 72 % oproti roku 1998, kdy ACTHERM teplárnu získal.

 

Reportáž TV PRIMA z otevírání unikátní investice společnosti Actherm v teplárně Chomutov

 

Fotogalerie :

zleva 

Ing Petr Valdman                  - GŘ státní fond životního prostředí

Ing. Luděk Pavelec                - ředitel korporátního centra KB

Ing. Karel Mourek                  - člen představenstva ČS a.s. (šéf risku ČS)

Ing. Tomáš Dunovský            - generální ředitel ZVVZ - enven 

Daniel Zeman                        - spolumajitel ACTHERM holding

Ing. Daniel Černý                   - primátor města Chomutov