...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Naše výroba

 Komplexní servis v oblasti energetiky 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a distribuce tepla, výroba elektrické energie, rozvod plynu a obchod s elektřinou a plynem, a to na základě udělených licencí:

 

  • Výroba elektřiny - licence 110100248
  • obchod s elektřinou - licence 140605089
  • obchod s plynem - licence 240605088
  • distribuce plynu - licence 220100315
  • výroba tepelné energie - licence 310100259
  • rozvod tepelné energie - licence 320100263

 

Prodej energií za období 2017 - 2022: 

Prodej

tepla

GJ

elektřiny

MWh

zemního plynu

tis. m3

pitné vody

m3

demi vody

m3

2017

867 882

62 498

633

158 599

0

2018

827 517

54 902

594

160 244

0

2019

189 503

29 651

588

157 127

0

2020

63 475

3 941

1 166

84 444

8 544

2021

74 395

3 289

2 053

0

73 242

2022

84 180

8 283

2 271

0

78 318

počet

2

31

10

0

1

 počet  = počet odběratelů ke dni 31.12.2022

 

 

 

Teplárna na Moráni je hlavním provozem odštěpného závodu Chomutov, zajišťující výrobu tepelné a elektrické energie. Jsou zde instalovány tři parní kotle o celkovém tepelném výkonu 84,13 MW a dvě turbosoustrojí o celkovém elektrickém výkonu 26,0 MW.

Teplárna splňuje veškeré ekologické emisní limity a společnost je držitelem Integrovaného povolení ve smyslu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (tzv. IPPC povolení).

Vybrané technické ukazatele:

Ukazatele

j.

2018

2019

2020

2021

2022

Vyrobené teplo

TJ

 1 204

624

20

95

132

Vyrobená elektrická energie

MWh

68 253

346

760

1342

8679

 Parametry topného média – primární sítě:

horká voda

pára

teplota 140/70 °C

teplota 275 °C

jmenovitý tlak 1,6 Mpa

jmenovitý tlak 0,6 MPa

celoroční provoz

celoroční provoz

délka rozvodné sítě 9,1 km

délka rozvodné sítě 6,8 km