...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Naše výroba

 Komplexní servis v oblasti energetiky 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a distribuce tepla, výroba elektrické energie, rozvod plynu a obchod s elektřinou a plynem, a to na základě udělených licencí:

 

  • Výroba elektřiny - licence 110100248
  • obchod s elektřinou - licence 140605089
  • obchod s plynem - licence 240605088
  • distribuce plynu - licence 220100315
  • výroba tepelné energie - licence 310100259
  • rozvod tepelné energie - licence 320100263

 

 Kromě uvedených energií prodáváme: 

 

  • pitnou vodu

 

Prodej energií za období 2014 - 2018: 

Prodej

tepla

GJ

elektřiny

MWh

zemního plynu

tis. m3

pitné vody

m3

užitkové vody

tis. m3

 2014 

 858 695

69 470

626

153 070

72

2015

833 788

68 062

691

 149 236

31

2016

882 387

60 502

662

148 136

27

2017

867 882

62 498

633

158 599

29

2018

827 517

54 902

594

160 244

0

počet

394

35

9

23

0

 počet  = počet odběratelů ke dni 31.12.2018

 

 

 

Teplárna na Moráni je hlavním provozem odštěpného závodu Chomutov, zajišťující výrobu tepelné a elektrické energie. Jsou zde instalovány tři parní kotle o celkovém tepelném výkonu 84,13 MW a dvě turbosoustrojí o celkovém elektrickém výkonu 26,0 MW.

Teplárna splňuje veškeré ekologické emisní limity a společnost je držitelem Integrovaného povolení ve smyslu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (tzv. IPPC povolení).

Vybrané technické ukazatele:

Ukazatele

j.

2014

2015

2016

 2017

2018

Vyrobené teplo

TJ

1 322

 1 310

1 271

1 285

1 204

Vyrobená elektrická energie

MWh

 79 902

 78 672

 73 023

 76 138

68 253

 Parametry topného média – primární sítě:

horká voda

pára

teplota 140/70 °C

teplota 275 °C

jmenovitý tlak 1,6 Mpa

jmenovitý tlak 0,6 MPa

celoroční provoz

celoroční provoz

délka rozvodné sítě 9,1 km

délka rozvodné sítě 6,8 km