...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Distribuce energií v průmyslových zónách

 

 

Odborná působnost :

 

 

Rozvod a dodávky tepla, tj. horká voda a pára

na základě licence na rozvod tepelné energie č. 320100263

 

Distribuce a dodávky zemního plynu

Na základě licence na distribuci plynu č. 220100315

 

Dodávky pitné vody v areálech Válcoven trub a Sandviku vyhovující podmínkám Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

Dodávky užitkové vody a v průmyslové zóně o parametrech vyhovujících ČSN 75 7171 - Složení vody pro průmyslové chladící okruhy

Provoz složiště II včetně redeponizace a rekultivace na základě platných provozních řádů

 

Provozování zařízení v majetku společnosti Zásobování vodou VTCH s.r.o. na základě smlouvy o provozování v souladu s platným integrovaným povolením jedná se o:

Provoz MCHČOV včetně převzetí odpadních vod

Zajištění dodávek užitkové vody v areálech Válcoven trub a Sandviku

Plnění Vašich autocisteren užitkovou vodou v areálu Válcoven trub na provoze vodní hospodářství

Převzetí NO k.č. 11 01 05 Kyselé mořící roztoky k dalšímu využití na MCHČOV

 

Úprava nebezpečných odpadů znečištěných ropnými látkami na biodegradační ploše

(Zařízení je dlouhodobě pronajato firmě ALFA SYSTEM s.r.o.

kontakt: Ing. Antonín Stříbrný tel.: 602 255 180)

                                                                           

 

Kontakty :

 

Operativní řízení dodávek plynu, vod a tepla

Hlášení poruch a havárií

 

Petr Adamec – vedoucí provozu vodní hospodářství a distribuce plynu, vod a tepla

tel.: 474 616 345, 737 227 217, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

stálá služba provozu (24 hod) tel.: 474 616 347, 605 207 904

 

 

Plánovaný termín odstávky dodávek tepla z parovodu a horkovodu pro Sandvik a průmyslovou zónu 

 

 

Dokumenty ke stažení - Zemní plyn